Welkom op de site van de

Apeldoornse
Muziek Federatie

 Op deze site vindt u nieuws over de muziekverenigingen in de regio Apeldoorn,
de concert- en activiteitenagenda,
allerlei informatie over- en links naar de aangesloten muziekverenigingen.

Voor informatie of opmerkingen mail onze webbeheerder:

webmaster@apeldoornsemuziekfederatie.nl

 

Beste AAPOO-deelnemers en -belangstellenden, 

Nog even een bevestiging van mijn vorige bericht: we gaan met AM F Apeldoorns Project Opleidingsorkest van start op woensdag 9 maart van 17.30-18.30 u  in zaal de Octopus bij Gigant in de Nieuwstraat. Het project omvat 9 repetities op de woensdagen, telkens op zelfde tijd met uitzondering van de meivakantie: de woensdagen 27 april en 4 mei vallen dus uit. De10e en laatste bijeenkomst, het afsluitende miniconcert is dan op 25 mei.
We hebben dirigent Patrick de Heus bereid gevonden om dit eerste project van 10 weken te gaan leiden. Voor aanvang ontvangen jullie per email meer details over de muziek en eventuele huishoudelijke regels van Gigant.
Als je dat nog niet gedaan hebt, wil je dan de bijdrage van € 15 op bankrekening  NL98 RABO 0306057735 t.n.v. Penningmeester Apeldoornse Muziekfederatie met vermelding van AAPOO overmaken? De bedoeling is dat na deze pilot een tweede project gestart wordt, maar details daarvan zijn nog niet bekend. De organisatie gaat in ieder geval kijken of repeteren op een andere dag en/of tijdstip mogelijk is, maar is daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte bij Gigant. Ik stuur daarom deze mail ook naar de belangstellenden die niet kunnen deelnemen aan het eerste project. 

Als er nog vragen zijn, mail me dan gerust of stuur een tekstbericht naar 06 57530173. 

Chris de Boer
Secretaris Apeldoornse Muziekfederatie

secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl