Beste AMF-leden,

 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het volgende bericht:

 

Beste cultuur- en erfgoedliefhebber,

 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een gezamenlijke nota voor Cultuur en Erfgoed. Inmiddels ligt er een conceptnota die door het college van B en W is vrijgegeven voor de inspraak.

Van woensdag 18 maart tot en met woensdag 15 april 2020 ligt “Apeldoorns karakter!”, de concept Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorn 2021-2024 ter inzage. Als u dat wilt kunt u hierop reageren door het sturen van een inspraakreactie. Meer informatie hierover en de nota zelf, kunt u vinden op: https://www.apeldoorn.nl/inspraak-concept-cultuur-en-erfgoednota-apeldoorn-2021-2024-apeldoorns-karakter

Het AMF-bestuur beveelt de nota in uw aandacht aan. Vooralsnog zijn alle bijeenkomsten afgelast, dus wanneer we erover kunnen praten, is nog onbekend.

 

Als jullie opmerkingen bij de nota hebben, kun je die het beste naar onze voorzitter Arie Tempelman sturen: tempelmanam@outlook.com.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Chris de Boer
Secretaris Apeldoornse Muziekfederatie
Klein Hattem 65
7339 HM Ugchelen