Optocht 200 jaar Koningkrijk Apeldoorn

Apeldoorn, 18 februari 2014

 

 

 

200 jaar koninkrijk

 

 

De Stichting Koninklijk Apeldoorn haakt aan bij de landelijke viering van 200 jaar koninkrijk. Tegen de zomer van 2014 zorgt een groot defilé op de Looiaan voor het slot- en klapstuk van de festiviteiten die in Apeldoorn veertien dagen gaan duren.

 

Aan het eind van 1815 werd Willem I tot koning der Nederlanden gekroond. Ruim twee jaar daarvoor zette de zoon van de laatste stadhouder ( Willem V) die na de komst van de Fransen (Napoleon) naar Engeland was gevlucht bij Scheveningen weer voet op Nederlandse bodem. Een nationaal comité is opgericht om aan deze feiten gestalte geven. Daarnaast is ruimte voor feestelijkheden op plaatselijk niveau.

Koninklijk Apeldoorn pakte al eerder uit met grote defilés. In 2002 stond koning/stadhouder Willem 111, de stichter van Het Loo centraal, vier jaar later deed Lodewijk Napoleon het dunnetjes over.

 

De herdenking van de 100 jaar Juliana liep door de tragische gebeurtenissen bij de Naald op Koninginnedag 2009 uit op een grote deceptie. Koninklijk Apeldoorn wil het woord herkansing niet in de mond nemen. Toch kan de stichting er niet om heen dat tijdens de toenmalige historische optocht slechts 50 van de 150 groepen in actie kwamen. Met name de dorpen konden zich niet manifesteren, ook al doordat dat het defilé op Het Loo werd afgelast.

 

In 2014 is het de bedoeling dat de dorpen van de gemeente Apeldoorn ruimschoots aan bod komen.

Koninklijk Apeldoorn wil zoveel mogelijk Apeldoorners en Apeldoornse (culturele) organisaties bij het feest in 2014 betrekken. CODA, Paleis Het Loo, Gidsencol-Iectief, Oranjefeesten, VOA en Felua zijn daar voorbeelden van. Ook voor het onderwijs is aandacht. Het defilé belooft een waar kostuumfeest te worden. “Maar wel historische verantwoord en zo natuurgetrouw mogelijk”, laat pr-man Rudi ter Heide van Koninklijk Apeldoorn weten. Zijn stichting wil zich tijdens de herdenking van 200 jaar op diverse locaties in de stad laten zien. “Het gaat immers om een feest van bijna twee weken.”

Hoe groot de omvang van de festiviteiten wordt is afhankelijk van sponsoring en subsidie. De begroting bedraagt enige tonnen.