Klankwijzer

Apeldoorn 17 februari 2014

 

 

Beste geïnteresseerde,

De nieuwe editie van muziekmagazine Klankwijzer is uit.
De volledige uitgave van Klankwijzer kunt u inzien en downloaden via onze website onder het kopje ‘Archief’.


Redactie Klankwijzer

 

 

 

Apeldoorn, 11 februari 2014

 

 

 

Geachte muziekliefhebber,

 

De voorjaarsconcerten komen er weer aan. Muziekmagazine Klankwijzer stelt verenigingen in de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in de gelegenheid om hun activiteiten landelijk te promoten.

 

Aankondigingen van concerten, workshops, clinics, concoursen, themadagen, cd-uitgaven en andere (openbare) evenementen die plaatsvinden in de periode van 14 maart 2014 en 27 april 2014 dienen uiterlijk op MAANDAG 17 FEBRUARI 2014 bij de redactie binnen te zijn. Het redactieadres is: redactie@klankwijzer.nl.

 

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: datum, locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.). Ook ander verenigingsnieuws is welkom. Flyers, posters of logo’s worden niet geplaatst. U mag wel een foto meesturen.

 

De volgende uitgave verschijnt op 11 maart 2014.

 

Attentie: Bovengenoemde ‘deadline’ geldt voor aankondigingen van activiteiten en korte verenigingsberichten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de redactie. Bijvoorbeeld bijzondere concerten of projecten, verenigingsjubilea (alleen jubilea deelbaar door 25) en activiteiten en initiatieven die als voorbeeld en inspiratiebron kunnen dienen voor andere verenigingen. Zoals succesvolle wervingscampagnes, schoolmuziekprojecten, vernieuwende bestuursstructuren, innovatieve samenwerkingsverbanden met muziek- en basisscholen of geslaagde sponsoracties. Ook themadagen, discussiebijeenkomsten, lezingen en congressen leveren vaak leerzame en interessante artikelen op.

 

Overige ‘deadlines’ voor de eerste helft van 2014:

 

Voor activiteiten in de periode van 25 april 2014 – 15 juni 2014:            maandag 31 maart 2014;

Voor activiteiten in de periode van 13 juni – 7 september 2014:             maandag 19 mei 2014.

 

Kijk voor het laatste nieuws op onze website: www.klankwijzer.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Vergoossen

Redactie Klankwijzer

 

Jacques Schreursstraat 26  | 6074 CS  Melick

Telefoon: (0475) 53 41 86 | Mobiel: (06) 22 70 92 00

E-mail: redactie@klankwijzer.nl | Website: www.klankwijzer.nl