Save the date: landelijke aftrap Impuls muziekonderwijs op 14 oktober in Rotterdam
 

Fanfares in de klas en muziekles van een poppodium met Impuls muziekonderwijs

 

Op 14 oktober is Rotterdam het middelpunt van de landelijke kick-off van Impuls muziekonderwijs, een nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Scholen kunnen hiermee hun muziekonderwijs verbeteren en samenwerkingen aangaan met andere partijen uit het muziekveld. Dat worden dus brassbands, fanfares en complete harmonieën in de klas!

 

De muzikale aftrap wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en vindt plaats in Rotterdam. Pers is hierbij van harte welkom.  Na de landelijke aftrap kunnen geïnteresseerden ook deelnemen aan een informatiebijeenkomst waarin het FCP meer informatie verstrekt over regelingen waar scholen subsidie kunnen aanvragen voor muziek en/of ander cultuuronderwijs. Ook legt het KCR uit hoe zij scholen en hun partners daarbij kan begeleiden.

De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van de plannen van Minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging Meer Muziek in de Klas; de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

 

Voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is goed cultuuronderwijs van groot belang. Dans, beeldende kunst en muziekonderwijs versterken de verbeeldingskracht en het cultureel bewustzijn van leerlingen. Scholen die hun muziekonderwijs een impuls willen geven, kunnen daarom een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met buitenschoolse voorzieningen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert dat er zoveel mogelijk wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen.

 

Vorig schooljaar zijn er al vijftien Vroege Starters met het project begonnen, waaronder ook een school in Rotterdam. De ervaringen van deze scholen zijn gevolgd en dienen nu als voorbeeld en inspiratie voor andere geïnteresseerde scholen en onderwijsinstellingen.

 

Wat:                     Landelijke kick-off Impuls muziekonderwijs
Waar:                  Basisschool de Bavokring, Rotterdam
Wanneer:           14 oktober 2015, vanaf 11:45 uur
Voor meer informatie:
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam:  https://kc-r.nl/
Fonds voor Cultuurparticipatie: http://www.cultuurparticipatie.nl/